STAROSTWO POWIATOWE W BRANIEWIE

Plac Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo
tel. 55 644 02 00
fax. 55 644 02 05
e-mail:starostwo@powiat-braniewo.pl

Urząd pracuje w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 15:00 (w srody od 7:00 do 16:00)


wydział telefon/e-mail naczelnik
STAROSTA 55 644-02-04
starosta@powiat-braniewo.pl
Leszek DZIĄG
WICESTAROSTA 55 644-02-04
wicestarosta@powiat-braniewo.pl
Artur MIECZANIEC
ETATOWY CZŁONEK ZARZĄDU 55 644-02-04
m.kudlinski@powiat-braniewo.pl
Mirosław KUDLIŃSKI
SEKRETARZ POWIATU 55 644-02-70
sekretarz@powiat-braniewo.pl
Paweł FEDORCZYK
WIELOOSOBOWE STANOWISKO PRACY - BIURO RADY tel./fax. 055 644-02-09
rada@powiat-braniewo.pl
zarzad@powiat-braniewo.pl
Beata HOFFMAN
WYDZIAŁ FINANSOWY tel. 055 644-02-13, 055 644-02-14, 055 644-02-16, 055 644-02-35
skarbnik@powiat-braniewo.pl
Skarbnik Powiatu: Grażyna MICHALEC
WYDZIAŁ ORGANIZACJI INWESTYCJI I NADZORU tel. 055 644-02-08, 055 644-02-09, 055 644-02-12
or@powiat-braniewo.pl
Urszula ZAKRZEWSKA
WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY tel. 55 644-02-30 do 33
archbud@powiat-braniewo.pl
Irena PALCZEWSKA
WYDZIAŁ OŚWIATY, KULTURY, SPORTU I PROMOCJI POWIATU tel. 055 644-02-37 do 38, 055 644-02-41 do 43
oswiata@powiat-braniewo.pl
Agnieszka BREWCZAK
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA I ROLNICTWA tel. 055 644-02-26 do 28
wos@powiat-braniewo.pl
Bogdan KOWALSKI
WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU rejestracja pojazdów: tel. 055 644-02-57 do 59
prawa jazdy: tel. 055 644-02-60 do 61
komunikacja@powiat-braniewo.pl
Ewa BOBROWNICKA
SAMODZIELNE STANOWISKO DO SPRAW OBRONNYCH I OBRONY CYWILNEJ tel. 055 644-02-55
fax. 055 644-02-54
wso@powiat-braniewo.pl
Jerzy CHEŁCHOWSKI
WIELOOSOBOWE STANOWISKO DO SPRAW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OCHRONY ZDROWIA tel. 055 644-02-55
fax. 055 644-02-54
wso@powiat-braniewo.pl
Władysław KOŁAKOWSKI
WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I NIERUCHOMOŚCI tel. 055 644-02-44 do 51
geodezja@powiat-braniewo.pl
Halina BAKAN
POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW tel. 055 644-02-20
starostwo@powiat-braniewo.pl
 

  
Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

ostatnia zmiana: 24-11-2015