Jubileusz księdza Tadeusza Brandysa

Msza Święta w niedzielę, 20 września, w braniewskiej katedrze miała szczególny charakter, ks. Tadeusz Brandys obchodził 30-to lecie posługi kapłańskiej w naszym mieście.

Dzisiaj najbardziej charakterystyczna budowla Braniewa w 1979 roku, gdy przybył tu ks. Tadeusz, była stertą gruzów. To dzięki Jego wysiłkom i ofiarności wiernych odbudowano tą świątynię.

Ks. Brandys nie jest tylko kapłanem, w Braniewie jest wprost instytucją. Jak powiedział ks. Leszek Galica zorganizowanie tej uroczystości nie było pomysłem odgórnym, "wymusili" ją sami wierni.

Uroczystość uświetnił tenor Kazimierz Kowalski ze swoim zespołem śpiewaków operowych. W imieniu władz samorządowych Powiatu Braniewskiego życzenia jubilatowi składał Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - Jerzy Charzyński.

Szczególny charakter miały życzenia przekazane przez Andrzeja Gierwatowskiego, który w imieniu własnym i swojej rodziny dziękował za pomoc udzieloną w czasie stanu wojennego.

Jeszcze w katedrze obdarowywali kwiatami i przekazywali życzenia przedstawiciele braniewskich zespołów śpiewaczych, tenor Kowalski z zespołem i samorządowcy. Po wyjściu ze świątyni do szacownego jubilata mogli podejść "zwyczajni" ludzie.

Zdjęcia z Jubileuszu księdza Tadeusza Brandysa

(2009-09-23, WZ)

  
Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

ostatnia zmiana: 24-11-2015