Wizyta Napoleona w Powiecie

Dnia 12 czerwca 2012 roku uroczystymi obchodami uczczono 200-letnią rocznicę pobytu Cesarza Francuzów Napoleona Bonaparte na ziemi braniewskiej.

We Fromborku pierwszym etapem "NAPOLEONIADY" był odczyt dr Krzysztofa Ostrowskiego Prorektora Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku i Dyrektora Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej na temat pobytu Napoleona i jego wojsk na terenie Warmii. Następnie do miasta przybył na czele swojego wojska Cesarz Napoleon witany przez władze samorządowe, zaproszonych gości i mieszkańców Fromborka, gdzie uczestniczył w odsłonięciu pamiątkowej tablicy upamiętniającej jego pobyt. Wielką Armię symbolicznie reprezentowała grupa rekonstrukcyjna Pułku 12 Piechoty Księstwa Warszawskiego i grenadierów pruskich z Gdańska, ówczesnych sojuszników Cesarza.

Po uroczystościach fromborskich Cesarz powozem, w asyście wojska skierował się do Braniewa, gdzie powitał go gospodarz miasta Burmistrz Henryk Mroziński. Po okolicznościowych wystąpieniach została odsłonięta pamiątkowa tablica. Następnie Napoleon wraz ze swoim wojskiem udali się na plac przed Braniewskie Centrum Kultury, gdzie Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski przywitał dostojnego gościa i przekazał Wielkiej Armii armatę ufundowaną przez mieszkańców ziemi braniewskiej. Aby uczcić ten fakt Cesarz rozkazał oddać trzykrotny salut artyleryjski. Pierwszy wystrzał z repliki historycznej armaty oddał Starosta Braniewski. Kolejnym bardzo interesującym punktem obchodów był pokaz musztry wojskowej z początku XIX wieku gdzie zaprezentowano nie tylko charakterystyczne kroki i zwroty oddziałów, ale także oddano wielokrotne salwy z replik historycznych karabinów skałkowych. Liczny udział mieszkańców, w tym dzieci i młodzieży, w uroczystościach doskonale służył poszerzeniu wiedzy historycznej o ziemi braniewskiej XIX wieku, okazał się też świetną rozrywką.

Po oficjalnym zakończeniu uroczystości ich uczestnicy mogli porozmawiać z Cesarzem, co skrzętnie wykorzystali obecni tam dziennikarze, można też było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z Napoleonem i jego żołnierzami.

Impreza "NAPOLEONIADA" zorganizowana została przez Towarzystwo Miłośników Braniewa przy wsparciu finansowym Powiatu Braniewskiego oraz samorządów: Miasta Braniewa, Miasta Frombork i Gminy Braniewo.

Skład Komitetu Honorowego obchodów:

Monika Tarnowska - Konsul Honorowy Agencji Konsularnej Francji w Gdańsku
Dr Krzysztof Ostrowski - Prorektor Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, Dyrektor Ośrodka Studiów Epoki Napoleońskiej
Krzysztof Kowalski - Starosta Braniewski
Krystyna Lewańska - Burmistrz Fromborka
Henryk Mroziński - Burmistrz Braniewa
Tomasz Sielicki - Wójt Gminy Braniewo
Jarosław Kogut - Prezes Stowarzyszenia "Dom Warmiński"

Powiatowy Komitet Organizacyjny

Przewodniczący Komitetu
Artur Zieliński - Naczelnik Wydziału w Starostwie Powiatowym w Braniewie
Z-ca Przewodniczącego
Wojciech Jaroszek - Towarzystwo Miłośników Braniewa
Z-ca Przewodniczącego
Bogusław Zych - Urząd Miasta i Gminy Frombork

Członkowie Komitetu:

Anna Kroczyk - Biuro Promocji UM Braniewa
Jadwiga Semków - Kustosz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku
Anna Zienkiewicz - Dyrektor Braniewskiego Centrum Kultury
Jakub Bornus - Sekretarz Urzędu Gminy Braniewo
Piotr Gajowniczek - Naczelnik Wydziału w Starostwie Powiatowym w Braniewie
Zbigniew Kędziora - Prezes Towarzystwa Miłośników Braniewa
Jarosłw Skiba - Prezes Fundacji LGD Partnerstwo dla Warmii w Pieniężnie
Norbert Szymorek - Architekt Miejski w Braniewie

Zdjęcia z Napoleoniady

(2012-06-13, Wiesław Zieliński)

  
Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

ostatnia zmiana: 24-11-2015