XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski

W dniu 18 kwietnia 2013 r. w Braniewskim Centrum Kultury odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski "W świecie wierszy dla dzieci".

Celem konkursu była promocja indywidualnych zdolności dzieci.

Organizatorem konkursu był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Braniewie, który niejednokrotnie sprawdził się przy organizowaniu tego typu imprez. Konkurs recytatorski otworzył Starosta Braniewski Krzysztof Kowalski, życząc dzieciom powodzenia w czasie recytatorskich zmagań .

W konkursie wzięło udział 63 uczestników z różnych placówek dydaktycznych z naszego Powiatu.

Uczniowie oceniani byli przez jury w składzie: Aleksandra Opalanko, Stefania Piekarz, Halina Myszka, które wyłoniło po trzech laureatów w każdej kategorii:

Laureaci w kategorii klas "0":

I miejsce - Jakub Kimborowicz
II miejsce - Tomasz Grudzień
III miejsce - Hubert Maliszewski

Laureaci w kategorii klas I - III:

I miejsce - Weronika Kopycińska
II miejsce - Ilona Grabowska
III miejsce - Bartosz Saliński

Wyróżnienie specjalne Dyrektora Ośrodka Szkolno- Wychowawczego otrzymała Malina Wejnert.

Laureaci konkursu otrzymali puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe, natomiast pozostali uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Starostwo Powiatowe.

Zdjęcia z XIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego

(2013-05-06, Arkadiusz Wiśniewski)

  
Starostwo Powiatowe w Braniewie
Plac Piłsudskiego 2
14-500 Braniewo

ostatnia zmiana: 24-11-2015